BỘ CÔNG THƯƠNG
Cục thương mại điện tử và kinh tế số
logo-header.png
background-gioithieu.png
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ

1. Xây dựng và phát triển các chương trình, dự án, đề án ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý hành chính nhà nước phục vụ ngành Công Thương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành, các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu.

2. Chủ trì xây dựng và triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công thương, phát triển hoặc liên kết hợp tác phát triển, cung cấp các giải pháp, ứng dụng Dữ liệu lớn )Big Dât) trong lĩnh vuẹc công nghiệp – thương mại.

3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng và triển khai các đề án, dự án phát triển các hệ thống hạ tầng công nghệ cho hoạt động ứng dụng kinh tế số, bao gồm các hạ tầng dịch vụ dùng chung, hạ tầng hỗ trợ xác thực thông tin giao dịch thương mại điện tử, hạ tầng công nghệ hỗ trợ chuỗi cung ứng trong thương mại, hệ thống tiêu chuẩn, công nghệ, kỹ thuật cho các ứng dụng kinh tế số.

4. Chủ trì, triển khai và vận hành Hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia; Hệ thống chứng từ điện tử trong hoạt đông thương mại; Chủ trì triển khai chương trình Ngày mua sắm trực tuyến – Online Friday; Phân phối hàng Việt uy tín trên nền tảng thương mại điện tử.

5. Tổ chức, kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam triển khai hợp tác với các sàn giao dịch thương mại điện tử trên thế giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường nước ngoài thông qua kênh thương mại điện tử.

6. Chủ trì, triển khai nghiên cứu và phát triển các giải pháp liên kết, chia sẻ thông minh trong thương mại trên nền tảng di động và thẻ thông minh; phát triển các công nghệ mới, các sản phẩm và giải pháp ứng dụng trong nền tảng kinh tế số.

7. Triển khai các hoạt đông tổng hợp, thống kê dữ liệu về hoạt động thương mại; phân tích, đánh giá và công bố thông tin về tín nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào giao dịch thương mại.

8. Xây dựng, đăng ký và tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành.

9. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ số trong ngành công thương.

10. Tổ chứng các hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo phổ biến công nghệ mới, công nghệ số, giải pháp công nghệ, phần mềm trong thương mại điện tử phục vụ ngành công thương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

11. Tiếp nhận, quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin được bàn giao cho Bộ thông qua các dự án công nghệ thông tin do Chính phủ giao hoặc của các tổ chức ở trong và ngoài nước chuyển giao.

12. Tham gia đấu thầu cung cấp các dịch vụ tư vấn, dầu tư thiết bị, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác; Tổ chức sản xuất, kinh doanh phần mềm, ứng dụng và các sản phẩm khác liên quan tới công nghệ số.

13. Triển khai, hợp tác, liên kết với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp...để triển khai các hoạt động tư vấn, thiết kế, tho công, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ số; triển khai các dịch vụ trung gian trong thương mại điện tử và kinh tế số.

14. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Cơ cấu tổ chức
Lãnh đạo trung tâm
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Hộp thư
Lê Đức Anh
Giám đốc trung tâm
024.22205392
AnhLD@moit.gov.vn
Bùi Huy Hoàng
Phó Giám đốc trung tâm
024.22205392
HoangBH@Moit.Gov.vn
Trần Thị Thu Hương
Phó Giám đốc trung tâm
024.22205392
HuongTrtt@Moit.Gov.vn
Phòng phát triển dự án
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Hộp thư
Nguyễn An Sơn
Trưởng phòng
024.22205392
sonnan@moit.gov.vn
Trương Hoàng Thuỷ Tiên
Chuyên viên
024.22205392
tientht@moit.gov.vn
Đỗ Thị Việt Hà
Chuyên viên
024.22205392
hadtv@moit.gov.vn
Đỗ Trần Trí
Chuyên viên
024.22205392
TriDT@moit.gov.vn
Hoàng Hiệp
Chuyên viên
024.22205392
HiepHG@moit.gov.vn
Phòng giải pháp và công nghệ
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Hộp thư
Nguyễn Văn Nghĩa
Chuyên viên
024.22205392
NghiaNV@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Hải Yến
Chuyên viên
024.22205392
Yennthh@moit.gov.vn
Trịnh Duy Phúc
Chuyên viên
024.22205392
PhucTD@moit.gov.vn
Phòng nghiệp vụ và vận hành
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Hộp thư
Đỗ Đình Tấn
Chuyên viên
024.22205392
TanDDi@moit.gov.vn
Trần Hồng Đức
Chuyên viên
024.22205392
DucTH@moit.gov.vn
Trần Doãn Bộ
Chuyên viên
024.22205392
BoTD@moit.gov.vn
Phòng phát triển thị trường
Đặng Thanh Tùng
Phó trưởng phòng
024.22205392
TungDT@moit.gov.vn
Đỗ Trọng Vinh
Chuyên viên
024.22205392
VinhDT@moit.gov.vn
Bùi Khánh Linh
Chuyên viên
024.22205392
linhbk@moit.gov.vn
Nguyễn Phương Thuỷ
Chuyên viên
024.22205392
thuynp@moit.gov.vn
Phòng tổng hợp
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Hộp thư
Cao Thị Tuyết Minh
Phó trưởng phòng
024.22205392
MinhCTT@moit.gov.vn
Nguyễn Thùy Linh
Chuyên viên
024.22205392
LinhNT@moit.gov.vn
Trần Thủy Tiên
Chuyên viên
024.22205392
TienTT@moit.gov.vn
Ngô Ánh Nguyệt
Chuyên viên
024.22205392
NguyetNA@moit.gov.vn
Văn phòng đại diện tại tp.HCM
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Hộp thư
Nguyễn Quốc Thanh
Chuyên viên
024.22205392
ThanhNGQ@moit.gov.vn
Lịch sử phát triển
history-gioithieu-description