Bộ Công Thương

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Xác thực hàng chính hãng (Truyxuat.gov.vn)

Hiện nay, trên thị trường đang có rất nhiều các thương hiệu, các nhãn hiệu sản phẩm chính hãng đang bị làm giả, làm nhái gây hiểu lầm, nhầm lẫn cho người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm không đảm bảo, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. Theo xu thế phát triển của thị trường, bên cạnh những đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng đã dần ý thức được việc tiêu dùng thông thái nhằm bảo vệ sức khỏe và lợi ích bản thân.

Thực hiện theo Quyết định QĐ 645/ QĐ – TTG ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 với một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “Xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ số (công nghệ mã vạch, mã QR code, chip NFC, công nghệ blockchain…) để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, xây dựng thương hiệu trực tuyến và tiếp thị sản phẩm trên môi trường điện tử”.

Trung tâm Tin học và Công nghệ số – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương đã xây dựng và triển khai giải pháp hệ thống xác thực hàng chính hãng thông qua mã QR code mang tên Truyxuat.gov.vn. Giải pháp này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà sản xuất:
– Bảo vệ uy tín, thương hiệu, nhãn hiệu và sản phẩm;
– Giúp cơ quan quản lý nhà nước, có dữ liệu hỗ trợ giải quyết tranh chấp;
– Giúp người tiêu dùng bảo vệ niềm tin được sử dụng đúng sản phẩm thương hiệu, nhãn hiệu mong muốn.

 

Bản quyền thuộc về Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA)