Bộ Công Thương

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

No image

834/QĐ-BCT

Quyết định của Bộ Công Thương ngày 04/04/2023 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

No image

Văn bản nghiệp vụ

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this: Hi there! I’m a bike messenger […]

No image

Văn bản kỹ thuật

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this: Hi there! I’m a bike messenger […]

No image

Văn bản kinh doanh

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this: Hi there! I’m a bike messenger […]

No image

Văn bản 1. test

Đây là văn bản lưu hành nội bộ. ko chia sẻ ra bên ngoài. http://cid.zicovn.com/wp-content/uploads/2023/07/test.docx

Bản quyền thuộc về Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế (IDEA)