Bộ Công Thương

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Lắp đặt triển khai xây dựng và vận hành hệ thống Wifi

Hiểu theo cách nôm na thì Wifi mà mạng kết nối Internet không dây, là từ viết tắt của Wireless Fidelity, sử dụng sóng vô tuyến để truyền tín hiệu. Loại sóng vô tuyến này tương tự như sóng điện thoại, truyền hình và radio. Và trên hầu hết các thiết bị điện tử ngày nay như máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng… đều có thể kết nối Wifi.

Triển khai lắp đặt hệ thống wifi cho các đơn vị

Quản trị, theo dõi và sử lý sự cố hệ thống WIFi dựa trên nền tảng Quản lý bằng server cloud full tính năng hoàn toàn MIỄN PHÍ.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA)