Bộ Công Thương

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Chương trình Một thẻ quốc gia – Thẻ Việt

“Thẻ Việt – Một Thẻ quốc gia” là chương trình nằm trong Chương trình Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2020 và 2021 – 2025 nhằm đưa ứng dụng thẻ thông minh tích hợp thanh toán ứng dụng trong các lĩnh vực Y tế, giáo dục, thương mại, giao thông, du lịch…

“Thẻ Việt – Một Thẻ quốc gia” là chương trình nằm trong Chương trình Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2025 do thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2013 được Bộ Công thương chủ trì, phối hợp thực hiện tại Mục III với các ngành, lĩnh vực: Y tế, giáo dục, thương mại, giao thông, du lịch… nhằm đưa ứng dụng thẻ thông minh tích hợp thanh toán ứng dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công cộng, dịch vụ xã hội và Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 về việc Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 tại phần B Mục I, Mục II.

Hiện tại, Chương trình “Thẻ Việt – Một Thẻ quốc gia” đã xây dựng và hoàn thiện các giải pháp ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng hệ sinh thái thẻ thông minh và thương mại điện tử, bao gồm các giải pháp ứng dụng và dịch vụ trong lĩnh vực du lịch; thúc đẩy thanh toán điện tử trong du lịch; lĩnh vực thương mại; dùng cho chứng từ điện tử; lĩnh vực giao thông; lĩnh vực y tế; các lĩnh vực khác liên quan đến du lịch và thương mại.

Tính năng dành cho người tiêu dùng được tích hợp vào “Thẻ Việt – Một thẻ quốc gia” bao gồm: hệ thống định danh, phát hành thẻ và hỗ trợ người dùng; thanh toán điện tử, thương mại điện tử, mua vé điện tử (vé máy bay, vé tàu, xe, vé dịch vụ vui chơi giải trí, vé du lịch), CRM (Quản trị quan hệ khách hàng) và hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân, hệ thống bảo hiểm, hệ thống thông tin y tế, tư vấn bác sỹ.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA)