Bộ Công Thương

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Ecomtravel

Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 đã nêu bật một số nhiệm vụ trọng tâm là: i. Tổ chức chuỗi cung ứng thương mại điện tử cho các mặt hàng nông sản, xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để tối ưu hóa chi phí và thời gian đưa hàng hóa ra thị trường;  ii. Thiết lập mô hình trung tâm trực tuyến kết nối với các địa phương để hỗ trợ phân phối sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất Việt, hộ kinh doanh cá thể trên môi trường thương mại điện tử.

Theo đó, Chương trình thúc đẩy tiêu thụ nông sản kết hợp du lịch ứng dụng thương mại điện tử  gọi tắt là EcomTravel là chương trình xây dựng dưới sự phối hợp giữa Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Cục Du lịch quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt, hộ kinh doanh Việt… mở rộng kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm địa phương đồng thời quảng bá sản phẩm thương hiệu Việt gắn với bản đồ du lịch Việt Nam.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA)