Bộ Công Thương

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Hệ thống hóa đơn điện tử (Hóa đơn CT)

Hóa đơn CT được Trung tâm Tin học và Công nghê số xây dựng, vận hành, phát triển với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng các hệ thống tra cứu, truy xuất, kiểm soát lưu thông hàng hóa trên nền tảng các giải pháp về chứng từ điện tử trong thương mại bao gồm hóa đơn điện tử, tem điện tử, chứng từ xuất kho điện tử và các chứng từ thương mại khác.

Hóa đơn CT tuân thủ Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hóa đơn CT là tập hợp thông điệp dữ liệu về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Ưu điểm của giải pháp Hóa đơn điện tử do Trung tâm Tin học và Công nghê số cung cấp:

– Tối ưu chi phí và thời gian;
– Phiên bản web tiện lợi, ký mọi lúc, mọi nơi;
– Đáp ứng khả năng ký hoá đơn hàng loạt của doanh nghiệp;
– Tiết kiệm hơn 70% chi phí in ấn, chuyển phát;
– Pháp lý và bảo mật;
– Bảo mật tuyệt đối;
– Đáp ứng đầy đủ tính pháp lý quy định của nhà nước;
– Sẵn sàng kết nối với cổng xác thực của các cơ quan thuế;
– Tiện ích và lưu trữ không giới hạn;
– Lưu trữ online và offline. Không giới hạn dung lượng;
– Dễ dàng tích hợp với phần mềm có sẵn của doanh nghiệp như: ERP, SAP, CRM, phần mềm kế toán…;
– Phân quyền người dùng theo nhu cầu quản trị;
– Hỗ trợ đa dạng báo cáo, thống kê./.
. Nâng cấp hệ thống vé điện tử ứng dụng biên lai điện tử tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám
. Hệ thống Hóa đơn điện tử CT của Bộ Công Thương đã được Tổng Cục Thuế cho phép cung cấp dịch vụ
Bản quyền thuộc về Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA)