Bộ Công Thương

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Nền tảng hỗ trợ thương mại điện tử quốc gia (GoOnline)

Căn cứ trên quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 và phê duyệt đề án Phát triển nền tảng ứng dụng TMĐT trong các tình huống khẩn cấp tại tờ trình số 193/TMĐT-TTCNS ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chương trình GoOnline được triển khai với mục tiêu thúc đẩy phát triển các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ thị trường trong các tình huống khẩn cấp/tình hình mới; hỗ trợ nhóm doanh nghiệp sản xuất và phân phối, đặc biệt trong lĩnh vực nhu yếu phẩm trong hoạt động chuyển đổi số; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế sử dụng tiền giấy trong giao dịch thương mại đặc biệt trong thời điểm có dịch bệnh diễn biến phức tạp.

. Bộ Công Thương đẩy mạnh hỗ trợ Doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường

. Sàn Đặc sản địa phương – Mô hình phân phối đặc sản qua Sàn thương mại điện tử

. Haravan cung cấp gói trải nghiệm miễn phí 3 tháng HaraSocial dành riêng cho nhà bán hàng trên Viettel Post

. Bắc Giang: Hỗ trợ hợp tác xã địa phương phát triển sản phẩm qua thương mại điện tử

Bản quyền thuộc về Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA)