Bộ Công Thương

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Chương trình hỗ trợ tư vấn và xây dựng chính sách bán hàng cho website Thương mại điện tử (CPAPER)

CPaper là chương trình hỗ trợ tư vấn và xây dựng chính sách bán hàng cho website Thương mại điện tử được Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) là đơn vị trực thuộc Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công Thương) triển khai từ năm 2018.

Đối tượng hỗ trợ:
– Các Doanh nghiệp thực hiện việc bán hàng thông qua website TMĐT tại Việt Nam
– Các Doanh nghiệp thực hiện việc bán hàng thông qua website TMĐT tại Việt Nam Các Doanh nghiệp thực hiện cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thông qua website TMĐT tại Việt Nam
– Các ứng dụng bán hàng là ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động do thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho Doanh nghiệp
Bản quyền thuộc về Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA)