Bộ Công Thương

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Trung tâm
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lê Đức Anh Giám đốc Trung tâm 24.22205 AnhLD@moit.gov.vn
Bùi Huy Hoàng Phó Giám đốc Trung tâm 24.22205 HoangBH@moit.gov.vn
Trần Thị Thu Hương Phó Giám đốc Trung tâm 24.22205 HuongTrTT@moit.gov.vn
Phòng Tổng hợp
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Cao Thị Tuyết Minh Phó Trưởng phòng 24.22205 MinhCTT@moit.gov.vn
Lê Thị Thu Trang Chuyên viên 24.22205 trangltt@moit.gov.vn
Phòng Giải pháp Công nghệ và Vận hành
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Đỗ Đình Tấn Phụ trách Phòng 24.22205 TanDDi@moit.gov.vn
Trần Hồng Đức Chuyên viên 24.22205 DucTH@moit.gov.vn
Trần Doãn Bộ Chuyên viên 24.22205 BoTD@moit.gov.vn
Nguyễn Phương Thủy Chuyên viên 24.22205 thuynph@moit.gov.vn
Đỗ Trần Trí Chuyên viên 24.22205 TriDT@moit.gov.vn
Phòng Thông tin và Dữ liệu số
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Cao Thị Phương Thảo Chuyên viên 24.22205 ThaoCP@moit.gov.vn
Phòng Phát triển dự án
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn An Sơn Trưởng phòng 24.22205 sonnan@moit.gov.vn
Trương Hoàng Thủy Tiên Chuyên viên 24.22205 tientht@moit.gov.vn
Hoàng Thị Ngọc Mai Chuyên viên 24.22205 MaiHTN@moit.gov.vn
Bùi Khánh Linh Chuyên viên 24.22205 Linhbk@moit.gov.vn
Phòng Phát triển thị trường
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Đặng Thanh Tùng Phó trưởng Phòng 24.22205 TungDT@moit.gov.vn
Hoàng Hiệp Chuyên viên 24.22205 HiepHG@moit.gov.vn
Đỗ Trọng Vinh Chuyên viên 24.22205 VinhDT@moit.gov.vn
Đào Mai Anh Chuyên viên 24.22205 AnhDM@moit.gov.vn
Phòng Hợp tác đối tác chiến lược
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Quốc Thanh Chuyên viên 28.39153 thanhngq@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Cẩm Nguyên Hợp đồng 111 28.39153 nguyenntca@moit.gov.vn

 

Bản quyền thuộc về Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA)