Bộ Công Thương

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Trung tâm
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lê Đức Anh Giám đốc Trung tâm 24.22205392 AnhLD@moit.gov.vn
Bùi Huy Hoàng Phó Giám đốc Trung tâm 24.22205392 HoangBH@moit.gov.vn
Trần Thị Thu Hương Phó Giám đốc Trung tâm 24.22205392 HuongTrTT@moit.gov.vn
Phòng Tổng hợp
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Cao Thị Tuyết Minh Phó Trưởng phòng 24.22205392 MinhCTT@moit.gov.vn
Lê Thị Thu Trang Chuyên viên 24.22205392 trangltt@moit.gov.vn
Trần Thủy Tiên Chuyên viên 24.22205392 TienTT@moit.gov.vn
Phòng Giải pháp Công nghệ và Vận hành
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Đỗ Đình Tấn Phụ trách Phòng 24.22205392 TanDDi@moit.gov.vn
Trần Hồng Đức Chuyên viên 24.22205392 DucTH@moit.gov.vn
 Trần Doãn Bộ Chuyên viên 24.22205392 BoTD@moit.gov.vn
 Nguyễn Phương Thủy Chuyên viên 24.22205392 thuynph@moit.gov.vn
 Đỗ Trần Trí Chuyên viên 24.22205392 TriDT@moit.gov.vn
Phòng Thông tin và Dữ liệu số
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Cao Thị Phương Thảo Chuyên viên 24.22205392 ThaoCP@moit.gov.vn
Nguyễn Văn Nghĩa Chuyên viên 24.22205392 NghiaNV@moit.gov.vn
Phòng Phát triển dự án
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn An Sơn Trưởng phòng 24.22205392 sonnan@moit.gov.vn
Trương Hoàng Thủy Tiên Chuyên viên 24.22205392 tientht@moit.gov.vn
Hoàng Thị Ngọc Mai Chuyên viên 24.22205392 MaiHTN@moit.gov.vn
Trịnh Duy Phúc Chuyên viên 24.22205392 PhucTD@moit.gov.vn
Bùi Khánh Linh Chuyên viên 24.22205392 Linhbk@moit.gov.vn
Phòng Phát triển thị trường
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Hoàng Hiệp Chuyên viên 24.22205392 HiepHG@moit.gov.vn
Đỗ Trọng Vinh Chuyên viên 24.22205392 VinhDT@moit.gov.vn
Đào Mai Anh Chuyên viên 24.22205392 AnhDM@moit.gov.vn
Phòng Hợp tác đối tác chiến lược
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Đặng Thanh Tùng Phó trưởng Phòng 24.22205392 TungDT@moit.gov.vn
Nguyễn Quốc Thanh Chuyên viên 28.3915288 thanhngq@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Cẩm Nguyên Hợp đồng 111 28.3915288 nguyenntca@moit.gov.vn
Bản quyền thuộc về Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA)